SİZİ ARAYALIM FİYAT AL

Rehberlik Servisi Tarafından Yapılacak Çalışmalar

BENİM HOCAM
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
 
-Öğrenci Görüşmeleri
-Veli Görüşmeleri
-Öğretmen Görüşmeleri
-Seminerler
- Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
Öğrenci Görüşmeleri
Bireysel Görüşmeler
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre duygusal, akademik ve sosyal alanlarda
doğabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yürütülür. Sadece sorun yaşanılan
alanlarda değil aynı zamanda, öğrencilerin kendilerini güçlü hissettiği alanlarda
da çalışmalar yürütülerek, sorgulayan, öğrenen, mutlu, sağlıklı, düşünen
özgüvenli bireyler olmalarına yönelik çalışmalar sağlanır. Öğrencilerin daha
yakından tanınabilmesi için test ve envanterler uygulanarak rehberlik
dosyasında muhafaza edilir.
Bireysel görüşmeler;
- Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Birimine başvurmaları yoluyla,
- Rehber Öğretmenin uygulamış olduğu test ve envanter sonuçlarının analizi
yoluyla,
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimine, öğrenci velisinin ya da branş
öğretmeninin geri bildirim vermesi yoluyla yapılır.
 
Grup Görüşmeleri
 
- Kurs merkezine yeni başlayan öğrenciler için adaptasyon sağlamaya yönelik
grup görüşmeleri,
- Uyum sorunu yaşayan öğrencilere sağlanan grup görüşmeleri,
- Sınıf içi problem yaşayan öğrencilere yönelik problem çözme görüşmeleri,
- Ders başarısı düşük öğrencilere yönelik “başarı nasıl artırılır?” temalı görüşmeler
yapılmaktadır.
Veli Görüşmeleri
-Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da
Rehberlik biriminin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile görüşmeler
sağlanır.
- Öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek
amacıyla, veli-öğrenci ilişkisi, kaygı belirtileri, sınav sistemi, ergenlik dönemi
davranışları konularında bilgi aktarımı yapılır.
- Öğrencilerimizin, kişisel özellikleri, ders başarı durumları, sınıf içi davranışları ile
ilgili konularda velilerle yüz yüze görüşmeler sağlanır.
 
Rehber Öğretmen;
 
- Öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı,
- Öğrencilerin öğrenme stiline en uygun tekniklerin belirlenmesini,
- Öğrencilerin TYT-AYT çalışmalarını düzenli takip etmeyi,
- Öğrencilerin akademik bir hedef belirlemelerine yardımcı olmayı,
- Öğrencilerin belirledikleri hedefe yönelik harekete geçebilmesini,
 
- Öğrencilerin düzenli ve sistemli çalışmalarını sağlamayı,
- Öğrenci-veli-öğretmen ilişkisini güçlendirmeyi,
- Öğrencilerin YKS’de en yüksek başarıyı yakalamalarını sağlamak için
çalışmalarda bulunur.
Rehberlik Servisi Neler Yapar?
- Her öğrenci için bir dosya oluşturur.
- Öğrenci ile yapılacak görüşmelerin hangi sıklıkla ve hangi günlerde yapılacağı
öğrenci ile birlikte belirlenir. (En az iki haftada bir kez olmak üzere)
- Görüşmeler 15-20 dakika arasıdır.
- Öğrenci ile haftalık ve aylık nasıl bir program uygulanacağı belirlenir.
- Öğrencinin program çerçevesinde çalışıp çalışmadığı takip edilir.
- Öğrencinin devamsızlık durumu takip edilir ve devamsızlık bilgisi gün sonunda
velilere bildirilir.
- Ayda bir kez olmak üzere öğrenci velisi aranarak bilgi paylaşımında bulunulur.
- Yapılan çalışmalar aylık olarak okul idaresine sunulur.
- Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konular “kaygı ve stres yüksek düzeyde ise”
rehber öğretmene yönlendirilir.

Ön Bilgi Formu

YKS / LGS Uzmanlarından detaylı bilgi için hemen formu doldurunuz.