SİZİ ARAYALIM FİYAT AL

TYT /AYT/ YTD Nedir?

TYT NEDİR?


   Temel Yeterlilik Testi üniversiteye geçiş sürecinin ilk basamağının oluşturmaktadır.
Burada adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen temel düzeyde
bilgi, beceri ve yetkinlikler ölçülmeye çalışılır. TYT sınavında amaç:
Türkçe ve sosyal bilimler soruları ile;
•   Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel
cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.
•    Adayın sosyal alandaki beceri, kavrama, muhakeme, akıl yürütme ve çıkarım
noktalarında yeterliliğini ölçmektir.
•   Adayın sosyal bilimler alanına olan yatkınlığı ve temel bilgi birikimini ölçmek için
yapılacaktır.
Matematik ve fen bilimleri soruları ile;
•  Temel matematik ve fen bilimleri alanında, bilim kavramlarını kullanma ve bu
kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak
soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta
uygulama becerileri ölçülecektir.
•  Adayın fen bilimleri alanına olan yatkınlığı ve temel bilgi birikimi ölçülecektir.

TYT SORU DAĞILIMI
TÜRKÇE 40
SOSYAL BİLİMLER 20
MATEMATİK 40
FEN BİLİMLERİ 20
Toplam Soru 120

 

TYT KONU DAĞILIMI
TARİH 9. ve 10. Sınıf
COĞRAFYA  9. ve 10. Sınıf
FELSEFE Ortak Zorunlu
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Ortak Zorunlu
FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ  9. ve 10. Sınıf
MATEMATİK  9. ve 10. Sınıf Matematik+Geometri
TÜRKÇE Dil ve Anlatım

 

TYT PUAN HESAPLAMASI


Türkçe ve matematik netleri = 3,3; sosyal ve fen bilimleri netleri = 3,4 ile çarpılarak çıkan
sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için
diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli.) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için
hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

TYT PUANLARINI HESAPLAMA MANTIĞI
Ders Adı TYT Soru Sayısı 1 NET Değeri Toplam Puan Katksı TYT Test Ağırlıkları
Türkçe 40 3,3 132 33
Matematik 40 3,3 132 33
Sosyal Bilimler 20 3,4 68 17
Fen Bilimleri 20 3,4 68 17
 TYT PUANLARINI HESAPLAMA MANTIĞI
100 PUAN 400 PUAN 30-60 ARASI
ÖSYM'nin verdiği puan 120 TYT sorusundan alınabiliecek en yüksek ham puan Diploma notu katkısı

 

TYT PUANLARINI NERELERDE KULLANABİLİRSİNİZ?


TYT’de baraj puanı 150’dir. 150 ve üzeri puan alan öğrenciler;
• Önlisans programlarının (örgün açıköğretim) tercihinde kullanabilir.
• Özel yetenek sınavlarına ön başvuruda kullanabilir.
• İkinci aşamada olan Alan Yeterlilik Sınavında puan hesaplama hakkı verir.
• Astsubay Meslek Yüksekokulu ön başvurusunda kullanabilir. Ön başvuru için kaç ham
puan gerektiği başvuru sürecinde açıklanacaktır.
• Polis Meslek Yüksekokulu ön başvurusunda kullanabilir. Bu okula başvurusu sırasında
muhtemelen 250-280 aralığında bir ham puan istenecektir.

 

AYT NEDİR?


• Alan Yeterlilik Testi YKS sürecinin ikinci basamağını oluşturmaktadır. TYT sınavından
150 puan ve üzeri puan alan adayların AYT sınavı hesaplanır. Ancak TYT puanı 150
puan altında olan adayların AYT puanları hesaplanmaz.
• AYT sınavında toplam soru sayısı 166’dır.

 AYT SORU DAĞILIMI
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 40
Sosyal Bilimler-2 46
Matematik 40
Fen Bilimleri 40
 
 
AYT PUAN TÜRLERİ
 
• AYT’de dört puan türü vardır. Bunlar; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türleridir.
• Sayısal alandan lisans programı kazanmak isteyen aday; matematik ve fen bilimleri
testine
• Eşit ağırlık alanından lisans programı kazanmak isteyen aday; edebiyat – sosyal
bilimler-1 ve matematik testine
• Sözel alanından lisans programı kazanmak isteyen aday; edebiyat – sosyal bilimler-1
ve sosyal bilimler-2 testine
• Dil alanından lisan programı kazanmak isteyen aday; 5 dil sınavından birine girmek
zorundadır.
 
AYT PUAN HESAPLAMASINDA SORU BAŞINA DÜŞEN NET DEĞERLERİ
 
 
AYT EŞİT AĞIRLIK TESTLERİNİN 1 NET DEĞERİ
Ders Adı TYT Soru Sayısı 1 Net Değeri Toplam Puan Ders Adı AYT Soru Sayısı 1Net Değeri Toplam Puan
Türkçe 40 1,3 52 Matematik 40 3 120
Matematik 40 1,3 52 Edebiyat 20 3 72
Sosyal Bil. 20 1,4 28 Tarih-1 10 2,8 28
Fen Bil. 20 1,4 28 Coğrafya-1 6 3,33 20
%40 TYT NET KAT SAYISI 160 %60 AYT NET KAT SAYISI 240

 

 

 
AYT SAYISAL TESTLERİNİN 1 NET DEĞERİ
Ders Adı TYT Soru Sayısı 1 Net Değeri Toplam Puan Ders Adı AYT Soru Sayısı 1Net Değeri Toplam Puan
Türkçe 40 1,3 52 Matematik 40 3 120
Matematik 40 1,3 52 Fizik 14 2,857 40
Sosyal Bil. 20 1,4 28 Kimya 13 3,077 40
Fen Bil. 20 1,4 28 Biyoloji 13 3,077 40
%40 TYT NET KAT SAYISI 160 %60 AYT NET KAT SAYISI 240

 

 
AYT SÖZEL TESTLERİNİN 1 NET DEĞERİ
Ders Adı TYT Soru Sayısı 1 Net Değeri Toplam Puan Ders Adı AYT Soru Sayısı 1Net Değeri Toplam Puan
Türkçe 40 1,3 52 Edebiyat 24 3 72
Matematik 40 1,3 52 Tarih-1 10 2,8 28
Sosyal Bil. 20 1,4 28 Coğrafya-1 6 3,33 20
Fen Bil. 20 1,4 28 Tarih-2 11 2,909 32
        Coğrafya-2 11 2,909 32
        Felsefe G. 12 3 36
        Din. Kül. 6 3,333 20
%40 TYT NET KAT SAYISI 160 %60 AYT NET KAT SAYISI 240

 

 

 
AYT DİL TESTLERİNİN 1 NET DEĞERİ
Ders Adı TYT Soru Sayısı 1 Net Değeri Toplam Puan Ders Adı AYT Soru Sayısı 1Net Değeri Toplam Puan
Türkçe 40 1,3 52 İngilizce 80 3 240
Matematik 40 1,3 52 Almanca 80 3 240
Sosyal Bil. 20 1,4 28 Fransızca 80 3 240
Fen Bil. 20 1,4 28 Rusça 80 3 240
        Arapçaa 80   240
%40 TYT NET KAT SAYISI 160 %60 AYT NET KAT SAYISI 240

 

*Aday bu beş dilin birinden sınava girebilir.

AYT PUANLARININ HESAPLAMA MANTIĞI
100 400 PUAN: TYT ve AYT netlerinden gelecek en yüksek puan 30-60 arası
ÖSYM'nin verdiği başlangıç puanı 160 Puan TYT Katkısı %40 etki 240 puan AYT katkısı %60 etki

Diploma Notu Katkısı

 

 

YDT NEDİR?


• Yabancı Dil Testi, YKS’ye giren adayların yabancı dil üzerine eğitim veren bölümleri
tercih edebilmek için girmeleri gereken testtir.
• Dil puan türünün hesaplanmasında %40 TYT ve %60 YDT puanı üzerinden bir
hesaplama yapılmaktadır.
• YDT’de toplam 80 soru bulunmaktadır. Bu soruların içeriği; gramer, kelime, cümle
tamamlama, çeviri, paragrafta anlam, anlamca en yakın cümle, paragraf tamamlama,
anlamca uygun cümleyi çıkarma, durum, diyalog vb.dir. Bu sorulara verilen süre ise
120 dakikadır.
• YDT’DE İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça dil sınavları vardır. Aday
bunlardan istediği birine girebilmektedir.
• YDT’den alınan puan bir yıl geçerlidir.


DİL BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ NASIL HAZIRLANMALIDIR?


• Dil bölümü puanı hesaplanırken %40 TYT, %60 YDT puanı hesaplandığı için TYT
konularının incelenmesi gerekiyor.

TYT KONU DAĞILIMI
TARİH 9. ve 10. Sınıf
COĞRAFYA  9. ve 10. Sınıf
FELSEFE Ortak Zorunlu
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Ortak Zorunlu
FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ  9. ve 10. Sınıf
MATEMATİK  9. ve 10. Sınıf Matematik+Geometri
TÜRKÇE Dil ve Anlatım

 

TYT’de Türkçe ve matematik derslerinin diğer derslere göre yoğunluğu daha fazla
olduğu için öncelikle çalışma programlarında Türkçe ve matematik derslerine öncelik
vererek başlanmalıdır. Ardından dil bölümü öğrencilerin sözel bölüme daha yakın bir
kitle olduğunu kabul edersek sosyal bilimler derslerine ve ardından fen bilimleri
derslerine yoğunlaşmaları gerekir.
• Her konu bitiminde konu ile ilgili sorular çözülürken her yanlışın neden yanlış
olduğuna bakmalı ve eğer anlaşılmadıysa bir hocadan ya da bir arkadaşınızdan yardım
istemelisiniz.
• Daha önceden çıkmış yabancı dil sorularının incelenmesi ÖSYM’nin hangi güçlükle dil
soruları sorduğunu görmek açısından önemlidir. Bu soruları incelerken bilmediğiniz
kelimeleri not almanız ve buna ek olarak da günlük kelime çalışmanız verimi
artıracaktır. Çünkü dil sınavında kelime bilgisi eksikliği sizleri yanlış cevaba götürmeye
çok müsait bir durumdur.
• İngilizce kitap, dergi ve haberleri okumalısınız. Yabancı dil metinlerini ne kadar sık
okursanız dile olan yetkinliğiniz o kadar artacaktır.
• Akıllı telefonlardaki dil uygulamalarını edinip boş zamanlarınızda bu uygulamalarda dil
çalışması yapmanız etkili olacaktır.

YABANCI DİL PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER

•Alman Dili ve Edebiyatı
• Almanca Öğretmenliği
• Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
• Arap Dili ve Edebiyatı
• Arapça Öğretmenliği
• Arnavut Dili ve Edebiyatı
• Boşnak Dili ve Edebiyatı
• Bulgar Dili ve Edebiyatı
• Çağdaş Yunan Dili ve EDEbiyatı
• Çeviribilim
• Çin Dili ve Edebiyatı
• Dilbilim
• Ermeni Dili ve Edebiyatı
• Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
• Fars Dili ve Edebiyatı
• Fransız Dili ve Edebiyatı
• Fransızca Öğretmenliği
• Gürcü Dili ve Edebiyatı
• Hindoloji
• Hungaroloji
• İbrani Dili ve Edebiyatı
• İngiliz Dilbilimi
• İngiliz Dili ve Edebiyatı
• İngilizce Öğretmenliği
• İspanyol Dili ve Edebiyatı
• İtalyan Dili ve Edebiyatı
• Japon Dili ve Edebiyatı
• Japonca Öğretmenliği
• Karşılaştırmalı Edebiyat
• Kore Dili ve Edebiyatı
• Latin Dili ve Edebiyatı
• Mütercim- Tercümanlık
• Polonya Dili ve Edebiyatı
• Rus Dili ve Edebiyatı Sinoloji
• Turizm rehberliği
• Ukrayna
• Urdu Dili ve Edebiyatı
 Yunan Dili ve Edebiyatı

 

Ön Bilgi Formu

YKS / LGS Uzmanlarından detaylı bilgi için hemen formu doldurunuz.