SİZİ ARAYALIM FİYAT AL

ETKİN DİNLEME

 

Dinlemenin öğrenme sürecindeki önemi büyüktür. Okul öğrenmelerimizin çoğu dinleme
yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle dinleme öğrenci başarısını önemli düzeyde etkileyen ve
geliştirilebilen bir ders çalışma becerisidir.
1. Dinlemeye hazır olmak: Derse girmeden önce anlatılacak konuları kısaca gözden
geçirmek ve anlatılacaklara ilişkin bir ön hazırlık yapmak öğrenmeyi kolaylaştırır,
anlatılanların uzun süre hatırlanmasını sağlar.
2. Derse zamanında girmek: Öğretmen derse girdiğinde anlatacağı dersin ana hatlarını
söyleyebilir ve bu konuların daha önceki konularla ilişkisini kurabilir. Ancak öğrenci
derse geç gelirse bu bağlantıyı kaçırabilir.
3. Dinlerken aktif olmak: Öğrenciler derste anlatılan konulara yoğunlaşıp
odaklanabilmeli yeni anlatılanlarla daha önceki bilgiler arasında bağlantılar kurup
sorular sorabilmelidir.
4. Dersin ana fikrini bulmak: Dersin ana fikrini bulmaya çalışmak hem derste öğrencinin
ilgisinin dağılmasını önler hem de öğrenciler derste verilen bu ipuçlarından yola
çıkarak konunun ana fikrini bulabilir.
5. Not almak: Konuyu dinlerken not tutmak dikkatin konu üzerinde yoğunlaşmasını,
sürdürülmesini ve öğrenilenlerin daha sonra da hatırlanmasını sağlar. Not tutmanın en
büyük yararı gerekli bilgilerin kaydedilmiş olmasıdır. Not tutmada konuşmacının her
söylediğini yazmak değil, anlatılanlardaki önemli kısımları özümseyerek kendi
cümleleriyle yazabilmektir. Konu böylelikle birey için anlamlı hale gelir ve
unutulmasıyla zorlaşır.

Not Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Önemli noktalar diğerlerinin içinden yakalanmaya çalışılmalıdır.
• Dersi dinleme ve not alma arasında bir denge sağlanmalıdır.
• Tüm sözcük ve cümleleri yazmak yerine kısaltmalar kullanılmalıdır.
• Anlatılanlar kendi cümlelerimizle ifade edilmelidir.
• Anlaşılmayan yerler sorulmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır.
• Önemli olabilecek uyarılar not alınmalıdır.
• İlk günden itibaren düzenli bir şekilde not tutulmalıdır.
• Not almak için uygun bir yer seçilmelidir.
• Tutulan notlar kısa zamanda gözden geçirilmelidir.

Ön Bilgi Formu

YKS / LGS Uzmanlarından detaylı bilgi için hemen formu doldurunuz.