SİZİ ARAYALIM FİYAT AL

GELECEĞİN MESLEKLERİ


Bilgi Sistemleri Uzmanı & Bilgi Güvenliği Uzmanı


• İşletmeler üretim, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, insan kaynakları gibi iş
süreçlerini bilgi sistemleri üzerinden yürütmektedirler. Bilgi sistemleri vasıtasıyla veri
veya enformasyonlar toplanır, işlenir, depolanır ve dağıtılır. Bilgi sistemleri bilgisayar
bilimi, yönetim bilimi ve yöneylem araştırması gibi alanlar dışında ekonomi, sosyoloji,
psikoloji gibi sosyal alanlarla da ilgilenir. Bu nedenle sistem çalışanları, örgütleri
varlıkları anlama ve yönetişim konusunda yetkin olmalıdırlar. Bilgi güvenliği çalışanları
ise telekomünikasyon ve ağ teknolojileri, veri tabanları, sistem analiz ve tasarımı,
sistem testleri gibi konularda yetkin olmalıdırlar. Sosyal mühendislik ve bilgi
sistemlerin örgüt yapılarını dönüştürmesi nedeniyle bilgi güvenliği çalışanlarının
teknik bilimler dışında sosyal yönlerini de geliştirmeleri gerekmektedir
Bilgi Sistemleri Uzmanı & Bilgi Güvenliği Uzmanı
• İşletmeler üretim, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, insan kaynakları gibi iş
süreçlerini bilgi sistemleri üzerinden yürütmektedirler. Bilgi sistemleri vasıtasıyla veri
veya enformasyonlar toplanır, işlenir, depolanır ve dağıtılır. Bilgi sistemleri bilgisayar
bilimi, yönetim bilimi ve yöneylem araştırması gibi alanlar dışında ekonomi, sosyoloji,
psikoloji gibi sosyal alanlarla da ilgilenir. Bu nedenle sistem çalışanları, örgütleri
varlıkları anlama ve yönetişim konusunda yetkin olmalıdırlar. Bilgi güvenliği çalışanları
ise telekomünikasyon ve ağ teknolojileri, veri tabanları, sistem analiz ve tasarımı,
sistem testleri gibi konularda yetkin olmalıdırlar. Sosyal mühendislik ve bilgi
sistemlerin örgüt yapılarını dönüştürmesi nedeniyle bilgi güvenliği çalışanlarının
teknik bilimler dışında sosyal yönlerini de geliştirmeleri gerekmektedir.

Finans Mühendisi


• İşletmelerin finans kaynaklarının kullanımına yönelik analiz ve modellemeler yaparak
risklerin azaltılmasını ve doğru kararların verilmesini sağlar. İşletmelerin yatırım
stratejilerini de belirleyen finans çalışanlarının trendleri ve güncel gelişmeleri takip
etmeleri ve veri analiz araçlarına hakim olmaları gerekir. Finans matematiği, işletme
finansı, finansal analiz, türev araçları, portfolyo yönetimi ve uluslararası finansal
yönetim konularının yanı sıra temel analiz ve teknik analiz finans mühendisliğinin
alanına girmektedir.

 

Dijital Pazarlama Uzmanı


• Dijitalde görünür olan şirketler diğer şirketlere karşı rekabetçi avantaj elde etmektedirler.
İnternet kullanım oranının artması ve bireylerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ile
beraber geleneksel pazarlama yöntemleri dijital pazarlamaya uyarlanmaya başladı. Dijital
pazarlama alanı büyüme ivmesinde olduğundan kendi içinde uzlaşma henüz
oluşmamıştır. Bu nedenle dijital pazarlama uzmanları birden fazla disiplinle ilgili işler
yapmaktadırlar. Görünür olmayı sağlayan arama motoru optimizasyonunu yapan bir kişi

aynı zamanda online kampanya yönetimi veya kurumsal sosyal sorumluluk projesi
yönetimi de yapılabilmektedir. Site trafiklerinin takibi, internet sitesi, blog ve “wiki”lerin
yönetimi, online reklam süreçlerinin takibi, sosyal medya pazarlaması ve satışı, e-posta ve
SMS pazarlaması gibi işler de dijital pazarlama çalışanları tarafından yapılmaktadır.

Gelecek Tasarımcısı


• Gelecek tasarımcısı, bireyler ve işletmelerin olumlu veya daha iyi gelecek yaratmak
amacı ile tasarım ve strateji geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Gelecek
tasarımcılarının dünya üzerindeki teknolojik ve toplumsal gelişmelerden haberdar
olmaları gerekir. Bu nedenle alanda çalışacak kişilerin birden fazla yabancı dili iyi
düzeyde biliyor olması gerekir.

Kent Tasarımcısı


• Şehirlerin yerleşimi ve estetiği, inşaat alanındaki çalışmalarda belirleyici olmaya
başlıyor. Özellikle kentleşme sürecindeki sorunların fazlalığı, döngüye girmiş olan
kentsel dönüşüm ve yaşam alanı taleplerini kentlerin iyi planlanmasını gerektiriyor.
Ulaşım çözümleri, yeşil şehirler, ekonomik ve kültürel tasarımları bu alanın kapsamına
giriyor.

Nöropsikolog


•Psikoloji, psikiyatri ve tıp bilimlerinin ortak çalışma alanına giren nöropsikoloji, beynin
işlevleri ile davranışlar arasındaki ilişkiyi inceler. Nöropsikolojideki gelişmeler birçok
hastalığın nedenlerinin bulunmasına ve tedavisine yardımcı olacaktır. İnsan
davranışlarını inceleyen bilimler, karar alma faktörleri ile ilgilenmektedirler, bu da
endüstriyel nöropsikoloji ve nöropazarlama alanını ortaya çıkarmıştır.

Proje Yöneticisi


• Ölçeği ne olursa olsun geliştirilen her proje belirli standartlarda başlıyor ve sona
eriyor.
• Başlangıçtan bitişe ve hatta sonrasına tüm süreçler proje yönetiminin alanına giriyor.
Proje odaklı çalışma güncel trendlerden iri haline geldi. Mesleğiniz ne olursa olsun
kendinizi projelerin içinde bulabiliyorsunuz, bu nedenle proje yönetimi geniş kapsamlı
bir alan. PMP ve Prince2 gibi sertifikasyonlara sahip olmak önemli bir avantaj. IT
sektörü temelli çoğu çalışma proje yönetimi ilkelerine göre tasarlanıyor.

Havacılık Uzmanları• Havacılık ulaştırma ve lojistik açısından daha da önem kazanacak.
Havaalanlarının sayısı gün geçtikçe artacak. Ortaya çıkacak olan işletmeleri ve
projeleri yönetecek, teknik araştırmalar yapacak çalışanlara ihtiyaç olacak.
Havacılık sektörünün son yıllardaki heyecan verici gelişmelerinin ardında Elon
Musk var, Uzay seyahatleri ve yerleşimleri multidisipliner astronotları ortaya
çıkaracak. Uçan araçlar, drone teknolojileri, farklı amaçlar için tasarlanmış
insansız hava araçları hem teknoloji hem de kullanım yönüyle yeni meslekleri
doğuracak.

Malzeme Bilimcisi


• Malzeme bilimi, doğal malzemelerin işlenmesi ve doğal olmayan
malzemelerin üretimi ile ilgileniyor. Böylece insan yaşamının kalitesinin
artması hedefleniyor. Tüketen kaynakları dengelemek için üretimde verimlilik
sağlanması gerekiyor, bu da malzeme çeşitliliği ile mümkün olabiliyor.
Nanoteknoloji ve 3D baskı ile malzeme bilimi ve lojistiği daha da önem
kazanacak. Bu alanda çalışacak kişilerin güncel teknolojilere ve kimya bilimine
hakim olması gerekiyor.

İş Zekası Danışmanı & Veri Madencisi


• İş zekası ve veri madenciliği, işletmelerin ihtiyacı olan verileri toplar ve çeşitli
yazılımlar, araçlar ve metotlar ile anlamlı bilgilere dönüştürür. İşletme
performans göstergelerini inceler, karar süreçlerini güçlendirir ve işletmelerin
yeni işler konusundaki bilgi birikimine katkı sunar. Elde edilen bilgilerin
doğruluğu için veri temini ve veri kalitesinin sağlanması, raporların
tasarlanması ve geliştirilmesi de bu alanın kapsamına girmektedir. Farklı
araçlardan elde edilen veri miktarının artması bu verileri analiz edebilecek
kişilere duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

Mobil Uygulama Geliştirici

 

• Mobilde internet kullanım oranları hanelerde kullanım oranlarından daha
fazladır. İşletmeler de bu fırsatı değerlendirmek için farklı çözümlerle
karşımıza çıkıyor. Bu bazen yeni bir iş modeli olurken bazen de bir inovasyon
olabiliyor. Mobile uyumlu site tasarımlarının yanı sıra her şeyin artık bir mobil
uygulaması olmaya başladı. Doğal olarak da bu uygulamaları geliştirecek
kişilere olan ihtiyaç artıyor.

Robot Teknisyeni & Nesnelerin İnternet Uzmanı

 

• Sanayi devrimi ile kurulan fabrikalar zamanla iş gücünün daha ucuz olduğu
bölgelere taşındı. Şimdi ise fabrikalar ana yurtlarına dönüyor. Çünkü
endüstriyel robotlarla yapılan üretim maliyetler açısından daha uygun hale
geldi. Zaman içinde üretim 3D-4D yazıcılarla fabrikalardan evlere geçiş
yapacak. Bu süreçte Endüstriyel robotlar ve 3D-4D yazıcıları tasarlayacak,
kodlayacak ve onaracak kişilere ihtiyaç duyulacak. İki nesnenin internet
vasıtası ile birbiriyle haberleşmesini sağlayan nesnelerin interneti ile birçok
elektronik cihaz birbiriyle haberleşerek çok miktarda iş yapacak. Yapay
zekadaki gelişmelerle otomasyon yeni bir evreye taşınacak.

Tasarımcı


• Tasarım, zihinde canlandırılan şekil v süreçlerin gerçek hayatta ortaya
çıkardığı her türlü esere deniyor. Grafik tasarımdan endüstriyel ürün
tasarımına, iş tasarımından kariyer tasarımına, mimari tasarımdan kent
tasarımına, moda tasarımından eğitim tasarımına kadar çok geniş bir alanı
kapsıyor. Önümüzdeki yıllarda iyi tasarımcılara olan ihtiyaç artacak.

Tıp Mühendisi & Biyoenformatik Uzmanı

 

• Tıp alanında kullanılan malzemeler teşhis, tedavi ve sonrası dönem için büyük
önem arz ediyor.
• Medikal malzemelerin geliştirilmesi tıp mühendisliğinin alanına giriyor. Tıp
mühendisliği medikal malzemelerin yanı sıra tıp eğitiminde kullanılan
hologramlar, çeşitli amaçlarla kullanılan robotik ürünler, hasta konforunu
artıran teknik donanımlar ve medikal bilgi sistemleri gibi alanlarla da
ilgileniyor. Biyoenformatik ise biyoloji ile bilgisayar bilimlerini bir araya
getiriyor. Bilgisayar temelli deneyler, ilaç tasarımları, tıbbi araştırmalarda
yüksek hızlı hesaplama gibi işlemler için programlama ve biyoloji bilgisine
sahip kişilere ihtiyaç duyuluyor.

Yazılım Mühendisi


• Yazılım mühendisliği, masaüstü uygulamalardan bilgi sistemlerine, web tasarımdan
mobil uygulamalara kadar geniş bir alana hitap ediyor. Zaman içinde ihtiyaçlar ve işler
nedeniyle belirli yazılım alanlarında uzmanlaşma gerçekleşse de entegrasyon projeleri
ve adaptör yazılım üreticileri için kendi içinde multidisipliner sayılabilecek bu alan
ciddi avantajlar içeriyor. İş alanlarına bakarsanız hem web hem de mobil
teknolojilerine hakim veya hem bilgi sistemlerine hem de bu sistemlerin masaüstü
uygulamalarına hakim kişilerin arandığını görürsünüz. Piyasada yeterince yazılımcı
bulunmadığı için iyi bir yazılımcı zaman zaman mesai saatinin iki katı süre
çalışabiliyor, kazancı da buna göre artış gösteriyor. Birçok şirket yeni ve işi bilmeyen
bir yazılımcıyı işe almak yerine iyi bir yazılımcıyı daha fazla çalıştırmayı tercih ediyor.
Sosyal yaşantınız biraz kısıtlanabilir ama piyasanın çok üzerinde maaş alırsınız.

Ön Bilgi Formu

YKS / LGS Uzmanlarından detaylı bilgi için hemen formu doldurunuz.